Разрешение на строительство 1-я Линия 1е http://www.mgs-t.ru/home/printdoc3/2/